Internet, tehnologija, virtualni svetovi in ljudje.