Portal, namenjen krepitvi e-sodelovanja in e-soodločanja državljanov v demokratičnih procesih na lokalni in globalni ravni, ter promociji e-demokracije.