Večstranske kompenzacije za zapiranje terjatev z obveznostmi brez potrebnih likvidnih sredstev, kjer sodelujejo vse pravne osebe in samostojni podjetniki.