Opazovanje iz (ne)primerne distance, kaljenje motne vode.