Sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke. Izdelava poročil za sodišča ter druge namene.