Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Izmenjava izkušenj in strokovnih informacij s področja urbanizma in prostorskega planiranja.