Mladim prek interaktivnih delavnic nudimo možnost, da se prepoznajo kot del družbe ter da jih tudi družba kot take prepozna.