Skušamo prispevati svoj delež h kakovostnejšemu življenju otrok v družinskem okolju, vrtcu in šoli.