Krepitev zdravega in ustvarjalnega načina življenja, pomoč v psihosocialni stiski.