Stanovsko združenje agronomov, biologov, kemikov in drugih strokovnjakov na področju varstva rastlin.