Prostovoljno in neprofitno društvo za razvoj slovenskega podeželja.