Druženje z otroki, ki imajo izkušnjo nasilja; vodenje preventivih delavnic za mlade.