Članstvo v DLM je prostovoljno in je namenjeno vsem, ne glede na izobrazbo, ki si prizadevajo za napredek in afirmacijo lab. medicine v okviru družbenih procesov izboljšav zdravstvene oskrbe.