Smo društvo vzdrževalcev Slovenije, nestrankarsko in neprofitno strokovno društvo, organizirano po naši osnovni dejavnosti – vzdrževanju.