DVILJ združuje člane, ki delujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja.