Društvo za raziskovanje zgodovine in ohranjanje dediščine prve svtovne vojne.