Ustanovljeno z namenom nuditi brezplačno pravno pomoč svojim članom na vseh področjih prava.