Potreba invalidov po vključevanju v družbo bo vedno obstajala, s tem pa tudi vsa problematika, ki z njimi prihaja.