Delovanje in namen društva so ohranjanje kulturne identitete doline, narečja, kulturnozgodovinskih spomenikov, povezovanje ljudi, čezmejno sodelovanje…