Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur. Člani društva razvijamo inovativne dejavnosti v smeri vključevanja človeka v sodobno raznoliko družbo.