Namen društva je organizirano reševanje problemov, s katerimi se srečujejo srčni bolniki, ki so že bili operirani na odprtem srcu ali imajo takšno operacijo predvideno, odnosno medicinsko indicirano ter