Komunikacija v tujem jeziku ob sproščenem druženju z naravnimi govorci ruskega, slovenskega, angleškega, italijanskega, nemškega, francoskega jezika. Tuj jezik prijateljstva.