Prostovoljno, samostojno nepridobitno, stanovsko, nestranskarsko združenje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov širše ljubljanske regije. Dejavnosti, zgodovina, kontaktne osebe, program dela.