Člani društva ljubiteljev berljivih knjig Janezek knjige uporabljajo predvsem kot občasna nadomestila za stvarnost in kot vzpodbudo k soočanju z njo.