Pravice otok in staršev ob ločitvah in diskriminatorno obravnavanje otrok pri dodelitvi ob razvezah staršev.