Naše društvo se bavi z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine.