Prostovoljno, neodvisno združenje interesno povezanih invalidov, gluhoslepih oseb ter njihovih zakonitih zastopnikov, drugih fizičnih oseb…