Športno, kulturno in zabavno izobraževanje članov in ostalih. Na varen in zabaven način promovirati šport med mladimi ter promocija Slovenije, njene narave in kulture.