Naš namen je združevati Belokranjce, ki žive izven Bele krajine in prijatelje Bele krajine. Začetki društva segajo v leto 1930.