Društvo, ki se ukvarja z merjenjem časa na športnih tekmovanjih, računalniško obdelavo rezultatov in organizacijo športnih tekmovanj.