Posredovanje pri prometu z nepremičninami, finančno svetovanje, sestava listin.