Predstavitev naravnega reda: procesi med petimi fazami razvoja energije.