Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih objektov ter drugih nepremičnin.