Popeljemo vas po novem naselju Savinjski log, ki je nastalo v prijetni vasici Breg pri Polzeli.