Zmanjšanje osnove dohodnine na osnovi nepremičnin.