Spletne strani podjetja ‘Dobrodej’ Slovenija; Skoke, Miklavž / Maribor. Dejavnost: proizvodnja krmil in krmnih dodatkov za živinorejo, svetovanje.