Preventivna in kurativna specialistična zdravstvena dejavnost za otroke in mladostnike.