Pripravljamo in vodimo investicije pri novogradnjah in vzdrževanju železniške infrastrukture. Gradimo stanovanjske in poslovne objekte, oddajamo poslovne prostore v najem.