Podjetje, ki vključuje šest družb s samostojnim poslovanjem, katerih osnovna dejavnost je zbiranje, posredovanje, prevoz in predelava odpadkov.