Družinsko podjetje z bogato, skoraj pol stoletno tradicijo krovske in kleparske dejavnosti.