Projekt, ki pomaga otrokom v starosti od 4. do 6. leta premagati strah pred zdravniki in bolnišničnim okoljem.