Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev. Deteljica povezuje ekološke kmete, zagotavlja hitrejši pretok informacij med kmeti, pomoč pri prodaji…