Društvo posvojiteljskih družin Deteljica vodi program priprave na nadomestno starševstvo. Deteljica – neplodnost, partnerstvo, rejništvo, posvojitev.