S projektom Uvajanje dela na domu in dela na daljavo (naročnik PCMG) želimo spodbuditi razvoj novih oblik dela.