Klinični center Ljubljana v akciji Darujmo za CT zbira 300 milijonov tolarjev za nakup nove naprave CT. Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun ali pošljete SMS.