Konstruiranje in izvedba naprav ali strojev za vsako proizvodnjo.