Naš namen je pomagati ljudem k polnejšemu in bolj mističnemu življenju z uporabo kristalov, mineralov in različnih Horusovih magnetnih naprav za zdravljenje ljudi in Zemlje.