Podjetjem v Sloveniji zapiramo zapadle in nezapadle terjatve, hkrati pa omogočamo pripravo brezplačnih verižnih kompenzacij.