Blog računalnikarja o čisto neračunalniških rečeh – vtisi, modrovanja in od časa do časa dajanje duška z rečmi povezanimi z bencinskimi hlapi.