Proizvodnja in prodaja bukovih desk, elementov, drv za ogrevanje …